Lägre energiförbrukning, optimal komfort och ett ökat värde på huset

SP certificate

Det svenska Provnings-och Forskningsinstitut intygar överensstämmelsen med produktions-och kvalitetssystemenför fönster och dörr timmerämnen till vissa normer. Till följd av ändringarna i dessa standarder, ska respektive övervakningssystem följa uppdaterade krav. Certifikatet garanterar identifiering av företagets produktions-och försäljningsmöjligheter i de skandinaviska länderna.