BM Trada Certifikat

Certifikat utfärdat av BM TRADA CERTFICATION intygar att tekniken för termisk behandling av träemballage material och processen för kvalitetssäkring överensstämmer med internationella normer för fytosanitära åtgärder nr 15 (ISPM 15) (anvisningar avseende krav på träemballage material i internationell handel) och ser till att termisk bearbetning av trä sker i 56° C under 30 minuter.

Detta certifikat möjliggör export av produkter med träemballage material till många länder, till exempel, har USA, Kanada, Storbritannien, Kina etc. Trä förpackningsmaterial standard infördes av dessa länder förändrat fytosanitära krav.