IFT Certifikat

Certifikat utfärdat av Rosenheim, Tysklands Institutet för Fönsterteknik och intygar överensstämmelsen för produktions-och övervakningskvalitetssystemen stämmer för fönster, dörr och timmerämnen enligt uppsatta normer. Till följd av ändringarna i dessa standarder, skall certifikatets innehavare följa uppsatta uppdateringar.