NDVK certificate

NDVK är en ett kvalitetsledningscenter för fönster-och dörrtillverkare och kontrolleras av norska staten. Det intygar tester och kontrollerar produktionen uppfyller de krav och normer som läggs fram av de norska institutioner .

För att få rätt att utfärda produktionen med NDVK kvalitetsvarumärke, är tillverkaren skyldig att genomgå ett antal tester och certifieringar. Efter förvärvandet av ett NDVK certifikat, är företaget föremål för regelbunden kontroll av produktionsprocessen, vilket garanterar en konstant produktionskvalitet .