P-marking certificate

Idag är SP en av de ledande organen inom certifiering av produkter och ledningssystem i Sverige, och har lång erfarenhet . Leverantörer och köpare behöver tillförlitlig dokumentation som visar om produkterna uppfyller uppsatta byggregler och krav.

Svaret på detta ges genom P-märkning (P-symbolen) som ägs av SP (Sveriges Teknsika Forskiningsintitut) och SP Sitac. Det är en viktig indikator på kvalitet, säkerhet och lämplighet av produkter för avsett ändamål och visar att produkten uppfyller kraven inom de svenska byggnormerna.