Fönsterskolan - frågor och svar kring ditt fönsterbyte

Med Gripsholmsfönster behöver du varken ta komplicerade beslut eller lägga tid på genomförandet, eftersom vi sköter hela genomförandet.

Däremot kan det vara intressant att ha viss kunskap, inte minst om de ekonomiska effekterna av ett fönsterbyte med värdeökningen på huset, men framförallt möjligheten att minska din energiförbrukning. Lägg sedan till andra fördelas som en ökad komfort, minskad ljudnivå och enklare rengöring.


Allt fönsterglas tillverkas av två stora europeiska tillverkare

Vi använder oss av fönsterglas tillverkade av Glaspol GLASSSOLUTION SAINT-GOBAIN som ingår i Saint-Gobain-koncernen som en av två ledande tillverkare av glas i Europa.

Tillverkning

Saint-Gobain finns i 64 länder och har över 191 000 anställda inklusive 3500 forskare på 20 forskningscentrum.


Energibesparing vid byte från två- till treglasfönster

Som exempel väljer vi ett hus i Mälardalsregionen som har 20 m² gamla tvåglasfönster med U-värde ca 3,0 W/m²K. De befintliga fönstren har i det här fallet en förbrukning på 5.340 kWh/år. (U-värde x fönsterytan x ortens gradtimmar i tusental: 3,0 x 20 x 89) Genom att byta till nya energieffektiva fönster med U-värde ca 1,2 W/m²K får du en ny energiförbrukning på 2 136 kWh/år. (1,2 x 20 x 89). Din besparingen blir 3 204 kWh/år. Besparingen kan bli ännu högre genom att sänka inomhustemperaturen med några grader. Varje grad du kan sänka temperaturen ger ytterligare 5 procents lägre energikostnader.  


Kallraset minskar med nya fönster

Med nya Gripsholmsfönster strålningsdraget, eller kallraset nästan helt. Rummet kommer att upplevas varmare även när du sänker temperaturen inomhus efter fönsterbytet. Med dina nya fönster blir temperaturen i rummet jämnare och du kommer att uppleva en bättre komfort inomhus.


Varför ska jag välja träfönster?

Trä är ett oslagbart fönstermaterial. Därför hittar du alltid en stabil bas av trä i alla Gripsholmsfönster.Trä är rätt val för miljön och klimatet. Växande trä binder till exempel koldioxid. Ökat användande av trä kan därför vara del i en lösning på de klimatproblem som kan härledas till koldioxidutsläpp. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid.

Träfönster med aluminiumbeklädnad har lång livslängd, ofta upp till 50 år och mycket liten klimatpåverkan. Det gör denna typ av fönster till den bästa klimatinvesteringen över tid.

När ett träfönster med aluminiumbeklädnad ändå tjänat ut, kan det återvinnas till 100 %. Andra fönstermaterial som tex PVC-plast är inte biologiskt nedbrytbara men marknadsförs ofta som återvinningsbara.

Idag sker dock ingen återvinning av PVC-fönster i Sverige. Globalt återvinns mindre än 1 % av all PVC som används. Tillverkningen av PVC är elkrävande och bidrar på så sätt ännu mera till växthuseffekten. När man tillverkar PVC släpps koldioxid ut i stor mängd, när trä växer binds den istället i materialet och utsläppen minskar.

Tillverkningen av PVC leder också till utsläpp av klor och starka gifter, sk dioxiner. PVC innehåller mjukgörare som sakta läcker ur materialet och kan ha allvarlig påverkan på människor. Vid bränder orsakar PVC i byggnadsmaterial stora problem eftersom brinnande PVC avger giftgaser.
Totalt sett påverkar PVC miljön ungefär 8 gånger mera än trä. Trä är naturligt, starkt, hållbart och förnyelsebart.

Källa. TMF Trä- och möbelindustriförbundet.


Hur mycket ökar värdet på mitt hus vid ett fönsterbyte?

Enligt mäklarsamfundet är det det vissa delar som ökar attraktionskraften hos husköpare. Nya fönster är en sådan...