Värmeeffektivitet och konstruktion

Värmeledningskoefficienten som visar hur effektivt bygga material är, t ex fönster kallas " U- värde". Ett lägre U-värde ger bättre isolering och mindre värmeförlust, och med det en minskad uppvärmningskostnad.

Gripsholmsfönster tillverkas uteslutande av material med högsta kvalitet för att U-värdet ska vara bestående. Vi erbjuder fönster med U ≤ 1 W/m2 K vilket motsvarar de höga krav som ställs i nordiska länder.

Våra fönster har selekterade glas där ena sidan är belagd med ett transparent skikt av metalloxid, vilket bidrar till hög värmeisolering och förbättrar U - värdet. Glasen motsvarar EU: s förordning om värmeekonomi och minskade CO2 utsläpp, så dina nya fönster minska inte bara dina egna kostnader, utan bidrar också till vår gemensamma miljö.